5 दिवसांपासून गावकरी तहानलेले, ग्रामपंचायतीला कुलूप ठोकण्याचा इशारा